نصب و راه اندازی تجهیزات

خدمات نصب و راه اندازی شرکت پیمودان در پروژه ها شامل مراحل زیر می شود:

  1. رعایت اصول ایمنی و ارگونومیکی در نصب تجهیزات و ماشین آلات مورد توجه قرار می گیرد.
  2. زمان نصب و راه اندازی تجهیزات از زمان آماده بودن محل و با توجه به حجم پروژه، از یک هفته تا سه هفته متغیر است.
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟ کارشناسان ما در انتظار شما هستند

نوآوری و تحقیق

بهینه سازی عملیات
دیجیتالی کردن دارایی ها
کاهش پیچیدگی عملیاتی
بهبود استفاده از منابع