بیمارستان تامین اجتماعی میلاد

بیمارستان تامین اجتماعی میلاد

به ‌منظور ‌بهینه‌سازی ‌و ‌ارتقای ‌صنعت ‌غذا ‌در ‌سطح ‌کشور ‌و ‌هم‌راستا ‌با ‌گسترش ‌این ‌صنعت، اعضای پیمودان گرد هم آمدند تا در راستای ارائه خدمات به مشتریانی که به هر نحوی با مواد غذایی سر و کار دارند نیاز مخاطبان را برطرف نموده و آنان را از سرگردانی بازار این صنعت برهانند.

عمده فعالیت خدماتی این گروه عبارت است از :

الف) ‌خدمات ‌طراحی ‌و ‌فنی ‌و ‌مهندسی براساس استانداردها و الزامات هر مجموعه و متناسب با اهداف کاربری

ب) ‌تجهیز ‌واحدهای ‌خدمات ‌غذایی با در نظر گرفتن بهترین کیفیت و مطابق تکنولوژی روز دنیا و بهره‌گیری از برندهای معتبر جهانی و بهبود عملکرد سیستم

ج) ‌خدمات ‌پشتیبانی ‌با به‌کارگیری دانش فنی و تجربه و مهارت کارشناسی

  • زمان تحویل
  • مشخصات مشتری
  • نشانی اینترنتی
  • مدت اجرای پروژه
  • دسته
  • کلیدواژه ها
  • اشتراک گذاری