ارایه نقشه‌های فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی شرکت پیمودان در پروژه ها شامل مراحل زیر می‌شود

  1. تهیه نقشه دو بعدی و سه بعدی چیدمان تجهیزات بر اساس منوی مورد نظر و مخاطبین واحد خدمات غذایی
  2. تهیه نقشه کدینگ تاسیساتی آب و برق و فاضلاب و گاز و تهویه بر اساس الزامات و استانداردهای ملی و بین المللی با در نظر گرفتن محدودیت های تاسیساتی پروژه
  3. نظارت بر اجرای تاسیسات و ارائه راهکارهای عملی در اجرا
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟ کارشناسان ما در انتظار شما هستند

مراحل این سرویس

تهيه نقشه فضابندي معماري با رعایت استانداردهای بین‌المللی و ملی بهداشتی و ایمنی و کاربری.
برداشت نقشه مطابق ساخت از محل.
اختصاص مساحت لازم برای فضاهای لازم نسبت به نوع آشپزخانه.
توجه به گردش کار و رعایت اصول ارگونومیک.
5. پيشنهاد مصالح مناسب.